Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Sử dụng giấy trong văn phòng tiết kiệm

Giấy là mặt hàng văn phòng phẩm thường bị lãng phí nhiều nhất. Dưới đây là một số việc bạn có thể làm để việc sử dụng giấy tiết kiệm hơn.

1. Thu gom giấy và phân loại tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
2. Sử dụng giấy còn một mặt trống để làm giấy nháp, ghi chú, lưu ý khi không còn mục đích sử dụng khác.
3. Tiết kiệm giấy in bằng cách khuyến khích nhân viên để in trên cả hai mặt bất cứ khi nào có thể.

Giấy in văn phòng
Sử dụng giấy in văn phòng tiết kiệm

4. Bạn cũng có thể sử dụng giấy đã qua sử dụng cắt nhỏ để bảo vệ các mặt hàng dễ vỡ khi vận chuyển.
5. Tạo thói quen và ý thước cho nhân viên. Bạn có thể bắt đầu một chiến dịch tại nơi làm việc như “Tiết kiệm giấy – Bảo vệ môi trường”, khen thưởng nhân viên nghiêm túc thực hiện chiến dịch này.