PHIẾU THU

Công việc kế toán hàng ngày, đặc biệt là kế toán thuế cần sử dụng nhiều phiếu thi, phiếu chi dù doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại hay dịch vụ.

Phiếu thu cũng như phiếu chi được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu thông tin đầy đủ trong công việc thu chi.

PHIẾU THU

Phiếu thu ghi nhận khoản tiền phải thu khách hàng, thường xuất kèm phiếu giao hàng. Nhân viên giao hàng sau khi giao hàng sẽ gặp bô phân kế toán bên khách hàng dùng phiếu thu để xác nhận việc thu tiền.


phieu thu chi
Tập phiếu thu chi in sẵn

Mẫu phiếu thu có loại trung (12.5x19cm) và loại lớn (19 x 13 cm).
Về liên giấy: có từ 1 - 3 liên. Ví dụ  : 2 liên là 1 liên trắng (gốc) và 1 liên hồng; 3 liên gồm 3 màu: trắng, hồng xanh.
Thông thường, loại trung 2 liên được sử dụng.

PHIẾU CHI

Phiếu chi ghi nhận khoản phải chi cho đơn hàng đã được đối tác giao hàng.
Tương tự như phiếu thu, phiếu chi có 3 loại liên, và về kích cỡ thì có 2 loại (trung và lớn).

phieu chi
Mẫu phiếu chi

HÓA ĐƠN BÁN LẺ, SỔ HÓA ĐƠN

Ngoài phiếu thu, phiếu chi, một loại giấy tờ kế toán in sẵn thường hay dùng khác là hóa đơn bán lẻ hay sổ hóa đơn bán lẻ. Đây là loại phiếu rất linh động vì chỉ in sẵn hàng, cột nhưng nội dung bên giao hàng để trống. Điều này thuận tiện khi tài xế giao hàng nhiều chỗ khác nhau với danh nghĩa người bán khác nhau.


Cty VPP An Phát nhận giao hàng các loại phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán lẻ.... kèm theo các đơn hàng văn phòng phẩm trọn gói.

CÔNG TY TNHH TM VĂN PHÒNG PHẨM AN PHÁT
15/18 Đường TMT16, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)37152408
Hotline/ Zalo: 0909.368.037 - 0909.42.00.33 
Fax: (028)37152409
Skype: nenvhs
Email: vanphongphamquan12@gmail.com