Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Một số thông tin cần biết về con dấu doanh nghiệp

Con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu đặc biệt, thể hiện giá trị pháp lý trên văn bản hay trên hợp đồng, không trùng lặp giữa doanh nghiệp này và doanh nghiệp khác. Vậy dấu tròn khác dấu vuông như thế nào, một số thông tin dưới đây có thể hữu ích để quý khách hàng tham khảo.


Con dấu doanh nghiệp
Theo luật doanh nghiệp 2005, con dấu doanh nghiệp phải là con dấu tròn, hình thức và nội dung con dấu chỉ có giá trị pháp lý khi tuân thủ theo quy định của Chính phủ (Nghị định 58/2001/NĐ-CP và Thông tư 21/2012/TT-BCA).
Tuy nhiên, từ sau ngày 01/7/2015, việc sử dụng con dấu được thực hiện theo Luật doanh nghiệp 2014, nghĩa là hình thức, nội dung và số lượng con dấu do doanh nghiệp tự quyết định nhưng phải đảm bảo chính xác các nội dung về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
Như vậy, điều này có nghĩa rằng, con dấu doanh nghiệp dù làm con dấu tròn hay con dấu vuông đều có giá trị pháp lý như nhau. Tất nhiên, doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.