Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

Thị trường văn phòng phẩm Việt Nam mùa Covid

 Sau hai năm chiến đấu với dịch covid. Nhiều Công ty, xí nghiệp đã phải đóng cửa, nhiều nhân viên không còn việc làm. Rất nhiều loại hình dịch vụ khác cũng chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Thị trường văn phòng phẩm cũng chịu sự tác động gián tiếp, ảnh hưởng nhiều đến số lượng và giá cả các mặt hàng.


Thứ nhất, về giá cả, Thế giới ảnh hưởng kéo theo sự tác động của đồng ngoại tệ, tác động bởi nền kinh tế các nước nên giá giấy nhập khẩu và các sản phẩm, nguyên liệu tăng lên chóng mặt.

Thứ hai, về số lượng cung cấp cho khách hàng. Do đại dịch nên các công ty thu hẹp đầu tư, sản xuất. Nhân lực dôi dư trong khi sản phẩm làm ra không xuất khẩu được như trước nên chi phí quản lý văn phòng cũng bị hạn chế so với cùng kỳ các năm trước. Bộ phận hành chính nhân sự cắt giảm chi phí thu mua văn phòng phẩm...


Vì những nguyên nhân trên dẫn đến nguồn cầu giảm nên doanh thu bán ra giảm so với thời điểm các năm chưa bị đại dịch hoành hành.