Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Cách làm ngôi sao bằng giấy

Các làm ngôi sao may mắn bằng giấy đơn giản.

ngoi sao


- Nguyên liệu:
+ Giấy màu hoặc giấy trang trí chuyên dùng có bản rộng 2 cm.

Giấy màu

- Cách làm
Ngôi sao may mắn được gấp bằng cách tạo hình ngũ giác, sau đó bóp nhẹ các cạnh của hình ngũ giác để tạo hình ngôi sao.

+ Đầu tiên gấp dải giấy tạo thành một góc khoảng 108° (vì góc trong của ngũ giác đều là 108°). Bạn có thể áng chừng bằng cách cho đường biên của dải giấy chia góc ra 1/3.
Làm ngôi sao

+ Lật giấy ra mặt sau tiếp tục tạo góc thứ 2. Tiếp tục lật và gấp cho đến góc cuối cùng thì cắt phần giấy thừa và gài vào bên trong.
Làm ngôi sao

Làm ngôi sao

+ Bóp các cạnh của hình ngũ giác để tạo hình ngôi sao nổi.
Làm ngôi sao
Cuối cùng bạn đã có ngôi sao may mắn tự làm rồi nhé.
Làm ngôi sao
Tác giả Semalina