Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Kích thước giấy A4

Kích thước khổ giấy A4 tính theo các đơn vị như mm, cm, inch và pixel.

Một tờ giấy in khổ A4 có kích cỡ 210 x 297mm, tức 21 x 29.7 cm
Còn tính ra đơn vị inch, thì tương đương khoảng 8.27 x 11.69 inches
Pixel không phải là đơn vị đo kích thước khổ giấy, mà là điểm ảnh, là đơn vị nhỏ nhất cấu thành một ảnh số.

Để in ra một tờ giấy A4 mà không cần phải kéo giãn hay bóp nhỏ hình ảnh thì chỉ cần tạo hình ảnh theo tỉ lệ 210 x 297.

Ví dụ: 210 x 297 pixel, 620 x 891 pixel, hay 1050 x 1485 pixel...

Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn chọn độ phân giải thích hợp cho máy in.

+ In thường: chỉ cần độ phân giải 72 dpi/inch với hình ảnh 595 x 841 pxl
+ In chất lượng hơn: độ phân giải 150 dpi với hình ảnh có kích thước 1240 x 1754 pxl
+ In chuyên nghiệp (ví dụ như in tờ rơi, catalog, hay brochure cho các event...): độ phân giải 300 dpi/inch với kích thước hình ảnh trong Adobe Photoshop là 2480 x 3508 pxl.